Triumf

Klient: TRIUMF Recovery Centrum

Zadaním projektu bolo vytvoriť názov a vizuálnu identitu pre fyzioterapeutické centrum v Bratislave. Symbol zakladá na prvku triumfu - zdvihnutých rúk hore pri pocite víťazstva a je zapracované priamo v typografii. Identita kombinuje prvky jemných gradientov a hry s typografiou. V rámci zadania sme vytvorili aj polep prevádzky.

Voláme si, píšeme si

Začnite pracovať (s) pomasle

Up