Transparency

Klient: Transparency International Slovensko

Spolupráca s Transparency spadá pod naše dobrovoľnícke aktivity. Realizujeme v rámci nich návrh grafík na sociálne siete, výročné správy a pripravujeme podklady k fundraisingovým kampaniam. Sme veľmi radi, že sme mohli komunikáciu TIS posunúť na novú úroveň a dostať sa tak k novým publikám na Instagrame.

Voláme si, píšeme si

Začnite pracovať (s) pomasle

Up