DevOpsGroup

Klient: devopsgroup s. r. o.

Spoločnosť DevOpsGroup nás oslovila s refreshom značky a prípravou webstránky. Prvky kombinujú 3D elementy šesťuhoľníkov, ktoré sú základným pilierom identity. Na webstránke sme už zrealizovali viaceré podstránky. Práca zahŕňala návrh a development na platforme Wordpress. Okrem hlavnej stránky sme navrhli aj web a logo pre produkt DevOpsCloud.

Voláme si, píšeme si

Začnite pracovať (s) pomasle

Up